Mitä valmennus on antanut minulle – mitä vien mennessäni?

Palautteet, kesäkuu 2017 – Uuden esimiehen valmennus

  • [Valmennus on] tuonut esille vuorovaikutuksen merkitystä motivaation lähteenä.
  • Hyvät lähtökohdat esimiestyöhön. ”Avannut silmiä” sen suhteen mitä esimiestyö on.
  • Jämäkkyys, itsevarmuus, uudenlaista ajattelua. Lisäksi auttanut ymmärtämään asioita, joita minun on vältettävä!
  • Valmennus ”pelasti” minut: ennen koulutusta minulla oli toisenlainen kuva siitä, miten minun tulee johtamistehtävääni asennoitua. Silmät avautuivat huomaamaan, että kyse on paljon kokonaisvaltaisemmasta asiasta, jolla on positiivisia vaikutuksia myös minuun.
  • Työkaluja vaikeisiin tilanteisiin, esimiesroolin ottamiseen. Korjaavan palautteen antoon. Ymmärrystä psykologiselle puolelle.
  • Käytännön työkaluja, lisännyt ymmärrystä ihmisestä ja mielen, persoonan, identiteetin, minän toiminnasta ja muotoutumisesta, sekä sen vaikutuksesta työelämään.
  • Hyviä peruselementtejä arkipäivän työhön.