Valmennukset

Avoimet valmennukset

Miksi kannattaa osallistua Sentinion toteuttamaan avoimeen valmennukseen?

Valmennuksissa tapaa henkilöitä erilaisista bisneksistä / toimintaympäristöistä. Kollegoilta saa aina hyviä vinkkejä ja kokemuksia, ettei itse tarvitse kokea kaikkea kantapään kautta.

Oman yrityksen henkilöistä ei aina saada kokoon sopivan kokoista tai samoilla kehittymisen tarpeilla olevaa ryhmää, jotta voitaisiin toteuttaa räätälöity valmennus. Sentinion Oy:n avoimet valmennukset on tarkoitettu juuri tämän tyyppisiin tilanteisiin.

Avoimessa valmennuksessa pääsee irti arjen oravanpyörästä ja pystyy rauhassa keskittyä ohjatusti itsensä kehittämiseen.

Kannattaa ilmoittautua!

Räätälöidyt valmennukset

Juuri teidän yrityksellenne räätälöity valmennus – miksi tämä kannattaa toteuttaa?

Räätälöidyllä valmennuksella käydään kiinni juuri niihin ongelmiin, jotka ovat teillä ajankohtaisia.

Saadaan sovittua yhteisiä toimintatapoja, pelisääntöjä, linjanvetoja ja muita ajankohtaisia asioita.

Koko valmennus rakennetaan alusta loppuun juuri teidän tilanteeseenne.

Joskus käy niin, että sovitusta ja suunnitellusta agendasta joudutaan poikkeamaan jonkin akuutin asian takia. Kun ryhmä on koossa, saadaan asia käsiteltyä tehokkaasti ja siten, että kaikki varmasti tietävät asiasta ja ovat sitoutuneita asioiden eteenpäin viemiseen. Tämän jälkeen palataan normaaliin sovittuun päiväjärjestykseen.

Hankkeet saattavat joskus kestää kuukausia tai jopa useita vuosia riippuen tilanteesta, vaativuudesta, yrityksestä, muutoksista toimintaympäristössä jne.