Avoimet valmennukset

Avainasiakaspäällikkö (Key Account Manager) asiakassuhteen johtajana

”Tärkeimpien asiakkaiden sitouttaminen yhteistyöhön oman yritykseni / juuri minun kanssani, on yksi haastavimpia tehtäviä myyntityössäni”. (kokenut KAM)

”Taas asiakkaani tilasi kilpailijalta, vaikka olimme sopineet, että hän kääntyy aina minun puoleeni, kun tarvitsee jotain palvelua tai ratkaisua. Mitä ihmettä minä teen näiden kanssa?” (hieman kokemattomampi KAM)

Myyntihenkilö huomaa, että hänen oma asiakaskuntansa ei sitoudu häneen ja asiakasmäärä supistuu vääjäämättä.

Vaikka hoitaa avainasiakasta hyvin, asiakkaan muut yksiköt eivät ryhdy yhteistyöhön. Tärkeät asiakkaat eivät oikein tahdo sitoutua ja vuosi vuodelta oman tavoitteen saavuttamisen kanssa on kova vääntäminen.

Miten voi saada omat asiakkaat sitoutumaan paremmin kuin ennen? Voiko itse päästä vähemmällä stressillä ja paremmilla yöunilla? Kyllä voi!

Valmennuksen tavoitteena on antaa Avainasiakaspäällikölle systematiikkaa, työkaluja ja valmiuksia kehittää omaa työtään, vahvistaa ja lujittaa asiakassitoutumista, sekä saada uutta potkua omaan myyntityöskentelyynsä.

Kenelle?

Valmennus soveltuu kaikille myyntihenkilöille, joilla on merkittävät asiakasvastuut ja tärkeistä asiakkaista vastaavan henkilön status.

Valmentaja

Valmentajana toimii yrittäjä, valmentaja Matti Valkama, Sentinio Oy.
Hän on valmentanut myyntihenkilöitä menestymään omassa myyntityössään jo 25 vuoden ajan. Taustalla on pitkä ura omasta myyntityöstä ja myynnin eri lähestymistavoista.

Tutustu valmennuksen ohjelmaan

2 pv / 1440,00 € (+ alv 24 %) / osallistuja
Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset:
Samasta organisaatiosta 2 hlöä tai enemmän: 1 340 eur/hlö (+ alv 24 %).

Seuraavat valmennukset

Hotel Sveitsi, Hyvinkää
27.-28.10.2020 (2 päivää)

Ilmoittaudu!

Uusi Esimies - Onnistumisen työkalut

Uuden esimiehen itseluottamus on kovilla esimiesuran alkuvaiheissa. Miten johtaa entisiä kollegoita, kavereita? Mistä saada itselle riittävä jämäkkyys? Miten saan rakennettua luottamusta itseni ja johdettavieni välille? Kuinka rohkenen puuttua asioihin ja ohjata itseäni iäkkäämpiä ihmisiä?

Uusi esimies tarvitsee tukea ja apua, varmuutta ja systematiikkaa uransa alkuvaiheessa. Siihen tämä valmennus antaa mitä parhaat välineet.

Moni uusi esimies on nostettu esimieheksi tutusta ryhmästä entisiä työkavereita. Miten olla yksi porukasta ja silti toimia esimiesmäisesti? Miten ottaa ja kantaa vastuu haastavassa tilanteessa?

Uusi esimies tarvitsee ohjausta tehtävänsä menestykselliseen hoitamiseen. Lähipiiristä tulevat mallit ovat hyvä asia, mutta ne ohjaavat liian usein väärille urille.

Miten toimia esimiesmäisesti ja johdonmukaisesti erilaisissa johtamistilanteissa? Miten hyödyntää juuri se oma potentiaali, joka itsessä piilee, oman organisaation hyväksi? Mistä tietää, mikä toimenpide on oikea erilaisissa johtamisen valintatilanteissa?

Valmennuksen tavoitteena on antaa sekä työkaluja että keinoja uuden tai uudehkon esimiehen käyttöön sekä varmuutta esimiesmäiseen työskentelytapaan.

Kenelle valmennus on suunnattu?
Koulutus on tarkoitettu kaikille uusille / uudehkoille tai jo jonkin aikaa työssään toimineille esimiehille, päälliköille, tiimin vetäjille, jotka kokevat tarvitsevansa lisää työkaluja esimiestyöskentelynsä työkalupakkiin.

Kouluttajana kokenut tekijä

Kouluttajana toimii valmentaja Matti Valkama, Sentinio Oy.
Hän on valmentanut esimiehiä menestymään omassa johtamistyössään jo 25 vuoden ajan. Taustalla on useita eri johtamisen teorioita vuosikymmenten varrelta ja esimiestyön menestyksellisestä toteuttamista käytännössä.

Jokainen esimies kuitenkin itse viime kädessä ratkaisee, miten johdettavat kokevat hänen johtamistapansa.

Tutustu valmennuksen ohjelmaan

Seuraavat valmennukset

2.-3.6.2020, Scandic Aulanko, Hämeenlinna

8.-9.9.2020, Scandic Aulanko, Hämeenlinna

24.-25.11.2020, Scandic Aulanko, Hämeenlinna

 

2 pv / 1330,00 € (+ alv 24 %)
Hinta sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Alennushinta ryhmille:
Samasta organisaatiosta 2 hlöä tai useampia: 1 230 eur/hlö (+ alv 24 %).

 

Ilmoittaudu!

Tiiminvetäjän Uusi Työkalupakki

Tiiminvetäjä joutuu kokemaan omassa tehtävässään monenlaisia haasteita. Tilanteet vaihtuvat nopeasti. Yksikään tiimin jäsen ei ole samanlainen kuin toinen. Omassa johtamistaidossa ja –kyvyssä täytyy pystyä olemaan monipuolinen.

Ammattimainen esimiesmäisyys on kunniassaan nykyään, kun haetaan hyvää johtajuutta, joka luo hyvää työilmapiiriä ja -tehokkuutta. Miten ymmärtää tehdä oikeita johtamisen valintoja, kun on saanut tiimin / ryhmän johdettavakseen? Miten saavuttaa johdettavien luottamus? Valintatilanteet ovat joskus vaikeita. Siksi systematiikasta on hyötyä.

Valmennuksen tavoitteena on antaa sekä työkaluja, keinoja että varmuutta tiiminvetäjän käyttöön arkisiin johtamistilanteisiin.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu kaikille uusille / uudehkoille tai vaikka jo muutaman vuoden toimessaan olleille tiimin vetäjille, jotka kokevat tarvitsevansa lisää työkaluja tiiminsä vetäjän / esimiehenä työskennellessään.

Valmentaja
Valmentajana toimii Sentinio Oy:n valmentaja/yrittäjä Matti Valkama.
Hän on valmentanut esimiehiä menestymään omassa johtamisessaan jo 25 vuoden ajan. Taustalla on johtamisen eri teorioita ja esimiestyön kehittämisen menestyksellisestä toteuttamista vuosikymmenten varrelta.
Jokainen esimies/tiimin vetäjä itse viime kädessä ratkaisee, miten johdettavat kokevat juuri hänen johtamistapansa. Siksi valmentautumisella on merkitystä.

2 pv / 1 330,00 €/hlö (+ alv 24 %)
Hinta sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Alennushinta ryhmille:
Samasta organisaatiosta 2 hlöä tai useampia: 1 230 €/hlö (+ alv 24 %).

Seuraavat valmennukset

19.-20.5.2020, Hotel Sveitsi, Hyvinkää

29.-30.9.2020, Hotel Sveitsi, Hyvinkää

8.-9.12.2020, Hotel Sveitsi, Hyvinkää

Ilmoittaudu!

Tutustu valmennuksen ohjelmaan

Alisuoriutumisesta hyvään suoritukseen

Missä vaiheessa tapahtuu se muutos, kun innostuneesta uudesta työntekijästä tulee henkilö, joka sanoo, että
”Mä olen täällä vaan töissä”?

Mikä johtaa siihen, että henkilön työteho putoaa dramaattisesti ja miksi tuntuu siltä, ettei mikään keino tai
toimenpide vaikuta ihmiseen toivotulla tavalla? Miksi ihminen alkaa alisuorittaa?

Tämän valmennuksen tavoitteena on antaa sekä työkaluja että keinoja esimiehen käyttöön, jotta työntekijä saadaan
innostumaan ja motivoitumaan. Jos tässä ei kuitenkaan onnistuta, aina löytyy keinoja oikeanlaiseen johtamiseen.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu kaikille esimiehille, jotka kokevat tarvitsevansa lisää työkaluja esimiehenä työskennellessään
vaikuttaakseen työntekijöihinsä oikealla tavalla.

Valmentaja
Valmentajana toimii Sentinio Oy:n valmentaja Matti Valkama.
Hän on valmentanut esimiehiä menestymään johtamistyössään jo 25 vuoden ajan. Taustalla on useita johtamisen teorioita ja esimiestyön kehittämisen menestyksellisestä toteuttamista vuosikymmenten varrelta.

Jokainen esimies kuitenkin itse viime kädessä ratkaisee, miten johdettavat kokevat juuri hänen johtamistapansa.

Tutustu valmennuksen ohjelmaan

779,00 € (+ alv 24 %)
Hinta sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Alennushinta ryhmille:
Samasta organisaatiosta 2 hlöä tai useampia: 729 eur/hlö (+ alv 24 %).

Seuraavat valmennukset

6.5.2020, Hotel Aviacongress, Vantaa

6.10.2020, Hotel Aviacongress, Vantaa

1.12.2020, Hotel Aviacongress, Vantaa

Ilmoittaudu!