Räätälöidyt valmennukset

Juuri sinun yrityksellesi räätälöity valmennus – miksi tämä kannattaa toteuttaa?

Teidän yrityksellenne räätälöidyllä valmennuksella käydään kiinni juuri niihin ongelmiin, jotka ovat teillä ajankohtaisia.

Saadaan sovittua yhteisiä toimintatapoja, pelisääntöjä, linjanvetoja ja muita ajankohtaisia asioita.

Kaikki valmennusten asiat on rakennettu juuri teidän tilanteeseenne.

Joskus käy niin, että sovitusta ja suunnitellusta agendasta joudutaan poikkeamaan jonkin akuutin asian takia. Kun ryhmä on koossa, saadaan asia käsiteltyä tehokkaasti ja siten, että kaikki varmasti tietävät asiasta ja ovat sitoutuneita asioiden eteenpäin viemiseen. Tämän jälkeen palataan normaaliin sovittuun päiväjärjestykseen.

Hankkeet saattavat joskus kestää useita vuosia riippuen hankkeesta ja sen vaativuudesta, yrityksestä, muutoksista toimintaympäristössä jne.

 

Esimerkkejä räätälöidyistä valmennuksista

Case 1

Yrityksessä haluttiin saada esimiesten toimintaan jämäkkyyttä ja särmää. Oli liikaa sairauspoissaoloja ja huono ilmapiiri.

Toteutuksessa valmentaja kävi haastattelemassa sekä yrityksen esimiehiä että työntekijöitä. Esimiehet olivat selvästi ”etääntyneet” esimiestyöstä. Johtivat enemmän asioita kuin ihmisiä. Valmennusohjelmassa keskityttiin ihmisten johtamisen vaatimuksiin ja haasteisiin. Harjoiteltiin avaintilanteita ja saatiin rakennettua esimiesten omaa identiteettiä oikeaan suuntaan, että johtaminen olisi sitä mitä ihmiset tarvitsevat.

 

Case 2

Yrityksen myyntityöskentely oli tuuliajolla. Joukossa oli sekä kokeneita että uudehkoja myyjiä.

Molemmille ryhmille rakennettiin oma ohjelma. Oleellista onnistumisessa oli se, että kokeneiden myyjien ryhmässä valmennuksissa otettiin huomioon ja arvostettiin sitä osaamista, joka myyntihenkilöillä vuosien saatossa oli kertynyt. Uudet myyntihenkilöt ovat nälkäisiä sekä oppimiselle että hyville tuloksille. Myyjien suulla sanottuna odotuksista valmennuksessa: ”Kaikki käy!”

 

Case 3

Yrityksessä oli havaittu ongelmia ilmapiirissä. Se oli huonontunut työtyytyväisyyskyselyiden mittauksissa jo kolmatta kertaa peräkkäin. Asiaan haluttiin muutos.

Toteutettiin sisäisen yhteistyön valmennus, jossa tavoitteina oli löytää uudelleen hyvä fiilis tehdä työtä, joka oli aikaisemmin ollut varsin hyvä. Lisäksi yksi tavoite oli saada jokainen välittämään kaverin tekemisestä ja sitä kautta saada tehostettua vuorovaikutusta ihmisten kesken positiiviseen suuntaan ja saada näiden toimenpiteiden kautta parannettua asiakastyytyväisyyttä ja sen myötä tulosta.

Tulokset olivat erinomaisen myönteiset valmennusten myötä. Ilmapiirimittauksessa tulokset kehittyivät juuri haluttuun suuntaan. Asiakastyytyväisyys on parantunut huomattavasti.