Valmennusyhteistyötä valmentajien kanssa jatketaan ja B-Ässille ammennetaan lisää ammattimaisuutta

Ässissä halutaan tarjota nuorille entistäkin parempaa juniorien jääkiekkovalmennusta. Tätä silmällä pitäen Ässien juniorien valmentajia koulutetaan jatkuvasti laji- ja taitovalmennuksen puolella. Vuorovaikutustaitojen merkitys kuitenkin korostuu koko ajan enemmän. Jokaisella valmentajalla ja pelaajalla on oma persoonansa ja luonteensa. Kuinka saada kemiat kohtaamaan siten, että mahdollisimman moni valmennuksen yhteydessä tapahtuva vuorovaikutustilanne olisi onnistunut? Että johtamisyhteys toimisi pelaajan ja valmentajan välillä.

Ässien ja Sentinio Oy:n Matti Valkaman välinen yhteistyö jatkuu edelleen. Juniorijoukkueiden valmentajia on valmennettu kolmen vuoden ajan Leadershiptaitojen osalta. Tässä on ollut tavoitteena antaa sekä johtamisen työkaluja että keinoja valmentajien käyttöön. Lisäksi haettiin valmentajille varmuutta ammattimaisen valmentajatyöskentelyn ja -vuorovaikutuksen toteutumiseksi.

Valmennuksissa on ollut erinomainen meininki ja osallistujat ovat kokeneet niiden annin hyvänä. Viimeisissä jaksoissa keskityttiin valmentajan ja pelaajan välisten kehityskeskusteluiden onnistuneeseen toteuttamiseen.

”Toivottavasti tämä vaikuttaa siten, että mahdollisimman moni Ässävalmentaja jatkaa itsensä kehittämistä ja lajin parissa työskentelyä innostuneesti. Tämä heijastuu pelaajiin, joiden toivotaan saavan lajista itselleen eliniän kestävän harrastuksen, mieluiten ammatin”, Valkama sanoo.

Ammattimainen tulevaisuuden pelaaja

Jatkovalmennuksena on käynnistetty nyt B -nuorille valmennusohjelma, jolla tähdätään jokaisen pelaajan ammattimaisuuden totaaliseen kehittymiseen. Tavoitteena on saada rakennettua B-Ässien pelaajille lisää varmuutta ja itseluottamusta, jotta jokainen ottaa kokonaisvastuun omasta kehittymisestään ja tulevaisuudestaan. Että jokainen uskoisi omiin kykyihinsä ja, että jokainen saa ammattimaisen otteen kaikkeen tekemiseensä. Sama hanke on toteutettu edellisenä vuonna A-Ässille.

”Pyrimme siihen, että Ässät saisi omasta juniorikoulusta mahdollisimman monta liigatason pelaajaa joka vuosi käyttöönsä sopimuspelaajiksi”, sanoo valmentaja / yrittäjä Matti Valkama, joka vetää tätä hanketta.

A-Nuorten hanke alkaa kantaa hedelmää. Jepu Kotkaniemi antaa haastatteluja mediassa, kuin alan ammattilainen! A-nuoret kokivat hankkeen hyödyllisenä: ”Pysäytti ajattelemaan, ohjaa keskittymään oikeisiin asioihin, ymmärtää ottamaan ympäristön ja muut paremmin huomioon.”

Valmennusjaksoissa asioita käsitellään esim. vastuun kantamisen osalta sekä omasta itsestä pelaajana että ihmisenä yhteiskunnassa. Lisäksi haetaan osaamista esim. toiminnassa median kanssa (TV-haastattelut yms.) sekä esimerkiksi sponsoreiden järjestämissä tilaisuuksissa mukana olemisessa.